• Všeobecné podmínky
 • Zákaznická podpora
 • Kontaktujte ná

+420602695016

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto rezervační podmínky společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoli dalšími písemnými informacemi, které vám předáme před potvrzením vaší rezervace, jsou účinné pro vaši rezervaci s ATLANTIS TOUR-4+1 („my“ nebo „nás“). Prosíme, přečtěte si je pozorně, jelikož jsou v nich upravena jednotlivá práva a povinnosti a jakmile uděláte rezervací, souhlasíte s těmito rezervačními podmínkami v plném rozsahu. Pokud tyto rezervační podmínky odkazují na „vás“ nebo „vaše“, pak se jedná o osobu, jejíž jméno se nachází jako první na rezervaci, a všechny další osoby, jejichž jménem je rezervace učiněna, nebo jakékoli další osoby, kterým je rezervace dána, nebo na které je převedena.

Jednáme v následujícím rozsahu:

 1. jako zástupce pro poskytovatele hotelového ubytování prodávaného samostatně a jako zástupce pro poskytovatele zájezdových balíčků (jak je specifikováno níže v části B);
 2. jako poskytovatel jednotlivých zájezdových produktů. Naše závazky vůči vám se mohou lišit v závislosti na tom, co si s námi rezervujete, přičemž jsme se je snažili níže upravit tak jasně, jak jen je to možné. Část A obsahuje podmínky, které se týkají všech rezervací. Část B se týká agenturních rezervací a část C se týká prodejů jednotlivých zájezdových produktů.

ČÁST A – ÚČINNÁ PRO VŠECHNY REZERVACE

Udělejte si rezervaci

Pro jistotu si zkontrolujte podrobnosti v rezervačním formuláři před tím, než vaší rezervaci potvrdíte. Je nesmírně důležité, aby všechna jména cestujících byla uvedena přesně tak, jak jsou uvedena v jejich pasech. Prosíme, mějte na paměti, že věk všech dětských pasažérů musí být v rezervačním formuláři uveden podle toho, kolik jim bude let při návratu ze zájezdu. Jakýkoli člen vaší cestovatelské party mladší 18 let musí být doprovázen na své cestě dospělým. „Hlavní jméno“ označuje osobu, která rezervaci online nebo telefonicky činí. Taková osoba musí být starší 18 let v okamžiku rezervace. Tato osoba je také odpovědná za platbu celkové ceny rezervace včetně jakéhokoli pojistného a všech případných poplatků spojených se zrušením nebo změnou rezervace. Zároveň souhlasí s tím, že poskytne úplné a správné informace i za všechny ostatní cestovatele tak, jak rezervace vyžaduje, a to s uvedením případných změn. Taková osoba potvrzuje, že všichni další cestovatelé včetně těch, kteří budou přidání později, souhlasí se svým závazkem řídit se těmito podmínkami a dalšími účinnými podmínkami, které jsou uvedeny v příslušné brožuře a na našich webových stránkách.

Pokud rezervace zahrnuje zpáteční let, pak hlavní osoba také souhlasí s tím, že ponese odpovědnost za splnění následujících úkolů, pokud je to požadováno:

 

 1. Před uskutečněním rezervace nás informovat o jakýchkoli osobních skutečnostech nebo potřebách, které se týkají člena nebo členů skupiny cestovatelů, zejména pak potřeby spojené se sníženou mobilitou nebo schopností samostatně jednat (například, pokud má jakýkoli člen skupiny problém ujít 500 metrů).
 2. V době od uskutečnění rezervace až do 48 hodin před odletem vašeho prvního letu kontaktovat náš zákaznický servis a informovat nás o tom, že se jakýkoli člen skupiny stal osobou se sníženou mobilitou nebo schopností samostatně jednat, nebo pokud naopak osoba, která byla dříve nahlášená jako osoba se sníženou mobilitou nebo schopností samostatně jednat, již takovou osobou není.


Ceny a dostupnost

Ve všech případech se snažíme zobrazovat pouze přesné rozpisy, ceny a dostupnost. Pokud se výjimečně stane, že prezentujeme informace a ceny, které se ukážou nepravdivé nebo nepřesné, upřímně se vám omluvíme a požádáme vás o pochopení, nicméně si vyhrazujeme právo v takových situacích ceny a další podrobnosti opravit. Musíte si zkontrolovat aktuální cenu a všechny další podrobnosti týkající se zájezdu, který si chcete rezervovat před tím, než je vaše rezervace potvrzena. Pokud pro vás budou jakékoli námi prezentované informace zmatečné, prosíme, kontaktujte tým našeho zákaznického servisu, který rád odpoví na jakékoli otázky a pomůže vám s rezervací vaší ideální dovolené.

Uskutečnění platby a prodlení platby

Z vaší kreditní karty si strhneme v plné výši částku v ceně vaší rezervace. Prosíme, ujistěte se, že je na vaší kreditní kartě dostatek prostředků k tomu, aby mohla být rezervace správně zpracována. Pokud budete mít jakékoli problémy s kreditní kartou, prosíme, kontaktujte naše centrum služeb, abychom vám mohli poskytnout alternativní platební informace. Pokud nebudeme schopni strhnout si odpovídající částku, bude vaše rezervace zrušena bez náhrady. Pokud nebude uskutečněna celá platba v souladu s těmito rezervačními podmínkami, informujeme poskytovatele, který může zrušit vaší rezervaci a požadovat storno poplatky dle jeho obchodních podmínek. Pokud si rezervujete jednotlivý zájezdový produkt nebo kombinaci produktů, budete spadat pod naše storno poplatky. Podívejte se do části C níže.

Dále si v případě neuhrazené platby, neoprávněného chargebacku nebo neuhrazených storno poplatků vyhrazujeme právo nárokovat po vás platbu doplňkového administrativního poplatku až ve výši 15% z hodnoty neuhrazené platby a to za účelem pokrytí nákladů, které jsme nuceni vynaložit v souvislosti s vymáháním vámi neuhrazené částky.

Kromě situací, kdy je to odlišně oznámeno nebo uvedeno v rezervačních podmínkách příslušného poskytovatele, veškeré finanční obnosy, které nám platíte za služby, které vám zařídíme jako zástupce poskytovatele, budou drženy jménem příslušného poskytovatele (poskytovatelů). Mějte na paměti, že v případě zrušení rezervace, která byla učiněna prostřednictvím kreditní karty, bude stržen manipulační poplatek ve výši 2%.

Zvláštní požadavky

Pokud máte jakékoli zvláštní požadavky (například stravovací požadavky, dětskou postýlku nebo umístění pokoje), prosíme, oznamte nám to při rezervaci. Všechny takové požadavky předáme poskytovateli, nicméně nezaručujeme, že budou splněny a my neneseme žádnou odpovědnost za to, pokud splněny nebudou.

Postižení a zdravotní problémy

Nejsme společností, která by se specializovala na zájezdy pro postižené, nicméně jsme schopní se dotázat poskytovatele ohledně vhodnosti zájezdu pro vás a jeho odpověď vám předat ještě před rezervací. Veškeré požadavky musíte vznést před tím, než je rezervace potvrzena.

Vyšší moc

Kromě situací, kdy je to v těchto rezervačních podmínkách výslovně uvedeno jinak, nebudeme odpovědní a nebudeme platit žádnou náhradu, pokud budou naše smluvní závazky vůči vám ovlivněny jakoukoli události, kterou jsme my nebo poskytovatel předmětné služby nemohli předpokládat, nebo které jsme nemohli zamezit a to ani s vynaložením veškeré péče. Tyto situace zahrnují zejména riziko války, civilního konfliktu, teroristického činu a jejich důsledků a riziko takových situací, výtržnosti, akt vlády nebo jiné národní či místní autority včetně orgánů, jejichž působnost se dotýká přístavů a řek, průmyslový spor, uzavírky plavebních komor, přírodní nebo jaderná katastrofa, požár, chemická nebo biologická katastrofa a veškeré podobné události, které jsou mimo kontrolu naší, ale i kontrolu příslušného poskytovatele.

Stížnosti
Pochopitelně chceme, aby vaše objednávky zájezdů proběhly hladce, a přejeme vám příjemnou dovolenou. Bohužel se občas mohou objevit neuspokojivé okolnosti.

Když jednáme jako zástupce, smlouva o vašem zájezdu je mezi vámi a poskytovatelem a jakékoli otázky a obavy by měly být směřovány jemu. Pokud máte problém přímo v průběhu zájezdu, musíte to oznámit poskytovateli, jeho místnímu poskytovateli nebo zástupci a to okamžitě. Pokud tento postup nedodržíte, snížíte tím šanci na přezkoumání a nápravu vaší stížnosti. Výše kompenzace, na kterou můžete mít právo, může být snížena, nebo nemusíte obdržet vůbec žádnou v závislosti na okolnostech.

Pokud si chcete stěžovat až po návratu, napište poskytovateli. Jeho jméno, adresu a kontaktní informace uvidíte v jakýchkoli potvrzujících dokumentech, které vám zašleme. Pokud si to budete přát, tak vám s tím samozřejmě pomůžeme. Pokud si u nás rezervujete samostatný zájezdový produkt nebo sérii produktů, prosíme, informujte příslušného poskytovatele (například vašeho hoteliéra) okamžitě. Pokud nebude vaše stížnost vyřešena na místě, pak nám během 28 dnů od vašeho návratu napište a sdělte nám, o jakou rezervaci se jedná, ale také všechny další relevantní informace. Je důrazně doporučeno bezodkladně komunikovat jakoukoli stížnost přímo s poskytovatele předmětných služeb a vyplnit oznamovací formulář v rezortu. Pokud tuto jednoduchou proceduru nedodržíte, zbavíte nás možnosti přezkoumat a napravit vaší stížnost ještě v okamžiku, kdy se nacházíte v rezortu, což může ovlivnit vaše práva dle této smlouvy.

Pojištění
Důrazně vám radíme, aby si všichni pasažéři zřídili kompletní cestovní pojištění, které poskytuje krytí případných škod, ke kterým může dojít při cestě na dovolenou a v jejím průběhu, jako jsou ztráta nebo poškození zavazadel a majetku (včetně peněz), náklady zrušení rezervace z vaší strany a náklady lékařské a jiné péče a pomoci, pokud dojde k nemoci nebo nehodě. Některé aerolinky mohou odmítnout poskytnutí jejich cestovních služeb, pokud není poskytnut důkaz o cestovním pojištění. Můžeme vás odkázat na poskytovatele pojištění, který může poskytnout vhodné krytí. Pokud si nezařídíte adekvátní pojistné krytí, nejsme nijak odpovědní za případné škody, které z pojištění nejsou kryty. V každém případě si důkladně projděte pojistné podmínky jakéhokoli zřízeného pojištění, abyste se ujistili, že všechny podrobnosti jsou správné, a že jste poskytli všechny požadované informace (např. současný zdravotní stav). Nesplnění požadavku na sdělení příslušných informací ovlivní vaše pojistné krytí. Pokud si zvolíte pojištění od pojistitele, na kterého jsme vás odkázali, budete požádání o přečtení a odsouhlasení příslušných rezervačních podmínek v okamžiku rezervace.

Pasy, víza a zdraví

Mějte na paměti, že všichni pasažéři by měli mít platný cestovní pas. Vzhledem k tomu, že destinace nabízené na těchto webových stránkách mají různé požadavky týkající se víz a vstupu na území, je nezbytné, abyste si ověřili legálnost vašeho plánovaného vstupu na ambasádě vašeho státu nebo států, do kterých hodláte cestovat, pokud je to potřeba. Ani my a ani příslušný poskytovatel (poskytovatelé) nenese žádnou odpovědnost, pokud nebudete schopni cestovat vzhledem k nesplnění pasových, vízových nebo imigračních požadavků.

Pro důležité relevantní informace se podívejte na následující odkazy:

Ani my a ani příslušný poskytovatel neneseme žádnou odpovědnost, pokud nemůžete cestovat vzhledem k tomu, že jste nesplnili jakékoli pasové, vízové nebo imigrační požadavky. Většina zemí v současnosti požaduje, aby byl pas cestujícího platný minimálně ještě 6 měsíců po jeho návratu zpět.
Můžeme poskytnout obecné informace o jakýchkoli zdravotních formalitách, které jsou při vašem výletu vyžadovány, nicméně byste se měli ohledně vašich specifik obrátit na svého doktora.

Podmínky poskytovatelů

Pokud cestujete letecky nebo po moři, mohou se na vaší cestu vztahovat určité mezinárodní dohody, jako jsou například Varšavská úmluva, Montrealská úmluva nebo Aténská úmluva. Rezervací vyjadřujete svůj souhlas s „přepravními podmínkami“ příslušného poskytovatele (poskytovatelů) přepravy během vaší cesty. Když připravujeme váš transport, spoléháme na podmínky obsažené v těchto mezinárodních dohodách a příslušných „přepravních podmínkách“. Odesláním vaší rezervace berete na vědomí, že veškeré tyto podmínky tvoří součást vaší smlouvy s námi, ale i smlouvy se všemi příslušnými poskytovateli přepravy. Pokud chcete kopii jakýchkoli podmínek, které se vztahují na vaší cestu, kontaktujte nás. Všeobecné podmínky všech relevantních aerolinek jsou k dispozici na vyžádání. Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vás při rezervaci informovali o aerolince, která je pro vaší cestu relevantní. Pokud příslušná aerolinka nebude v době rezervace známá, nebo pokud se po potvrzení rezervace změní, informujeme vás, jak jen to bude možné a to v každém případě nejpozději při odbavení vašeho letu.

Chování

Prosíme, mějte na paměti, že podmínky rezervace poskytovatele budou běžně uvádět, že váš pobyt může být ukončen bez náhrady, pokud chování vaší skupiny nebude odpovídat přijatelnému standardu. Poskytovatelé také často požadují úhradu jakékoli škody, kterou způsobíte na ubytování v rezortu. Ve vztahu k vám nejsme nijak zavázáni, pokud k takové situaci dojde. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte v plném rozsahu v souvislosti s jakýmkoli nárokem (včetně všech právních nákladů), který vůči nám bude vznesen poskytovatelem nebo jakoukoli třetí stranou v důsledku vašeho chování.

Právo a soudní příslušnost

Tyto všeobecné podmínky se řídí právem Rakouské republiky a soudní příslušnost je svěřena taktéž soudům Rakouské republiky.

ČÁST B: PODMÍNKY ÚČINNÉ PRO AGENTURNÍ REZERVACE

Tato část se týká rezervací, které pro vás realizujeme, když jednáme jako zástupce SATURN Reisebüro, ATLANTIS TOUR nebo dalších poskytovatelů při prodeji balíčků (definovaných níže) nebo při rezervaci pouze hotelového ubytování.
Balíček

O „balíček“ se jedná, pokud si rezervujete předpřipravenou kombinaci minimálně dvou následujících komponentů, které jsou prodávány nebo nabízeny za souhrnnou cenu, a když služba zahrnuje časové období delší než dvacet čtyři hodin, nebo zahrnuje ubytování přes noc: (a) přeprava; (b) ubytování; (c) jiné turistické služby, které nejsou pouze doplňkem přepravy nebo ubytování a vytvářejí významnou část balíčku.

Vaše smlouva

 

Když zpracováváme vaší rezervaci, připravíme pro vás k přijetí smlouvu s poskytovatelem (hotelu, pokud jde pouze o ubytování, nebo balíčku), který je uveden na vašem potvrzení. Jednáme jako zástupce poskytovatele. (Jehož detaily budou poskytnuty v průběhu rezervace). Jakožto zástupce neneseme žádnou odpovědnost za jednání nebo opomenutí poskytovatele, ale ani za služby poskytované poskytovatelem. Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele budou účinné i pro vaší rezervaci, a proto vám doporučujeme pozorně si je přečíst, jelikož obsahují důležité informace o vaší rezervaci. Pokud je nemáte, požádejte nás o jejich kopii.

Zrušení a úprava

Jakákoli žádost o zrušení nebo úpravu nám musí být zaslána písemně a nebude účinná do okamžiku, kdy jí obdržíme. Pokud zrušíte nebo upravíte svou rezervaci, může poskytovatel požadovat úhradu poplatku za zrušení nebo úpravu v souladu s jeho všeobecnými obchodními podmínkami (které mohou být až ve výši 100% ceny zájezdu) a můžete být také zavázáni uhradit nám doplňkové administrativní poplatky spojené se zrušením nebo úpravou rezervace.

Změny nebo zrušení ze strany poskytovatele

Budeme vás informovat o jakýchkoli změnách nebo zrušeních, jakmile je to rozumně možné. Pokud poskytovatel nabídne alternativní zájezd nebo kompenzaci, budete nám muset dát vědět ohledně vaší volby v čase, který si dohodneme. Pokud tak neučiníte, je poskytovatel oprávněn předpokládat, že požadujete plnou náhradu ceny. Neneseme žádnou odpovědnost za změny nebo zrušení vašeho zájezdu ze strany poskytovatele, ke kterým došlo dle vašeho kontaktu s ním.

Platba

Pokud jste platili zálohu, musíte zbytek v plné výši doplatit k datu, které vám bylo oznámeno. Pokud v takový den není doplatek obdržen, informujeme o tom poskytovatele, který může zrušit vaší rezervaci a požadovat úhradu storno poplatků, které jsou stanoveny v jeho rezervačních podmínkách. Pokud není uvedeno nebo stanoveno v rezervačních podmínkách příslušného poskytovatele jinak, pak veškeré částky, které nám platíte za zájezd, jsou drženy jménem příslušného poskytovatele (poskytovatelů).

Zvláštní podmínky týkající se rezervací pouze hotelu

ATLANTIS TOUR-4+1 vyžaduje poplatky za zprostředkování rezervace hotelu a dalších s tím spojených služeb, které jsou při rezervaci vyžádány. Rozsah požadovaného poplatku je variabilní a odvíjí se od počtu členů skupiny, hotelu a počtu vybraných služeb. Poplatek není vracen, pokud dojde ke zrušení, pokud není zrušení následkem chyby na straně ATLANTIS TOUR-4+1. Hotely mohou jejich poplatky za ubytování navýšit o místní daně (například daň pro návštěvníky). ATLANTIS TOUR-4+1 nemá nad takovým navýšením žádnou kontrolu. Rezervace pokojů jsou učiněny v okamžiku rezervace. Potvrzení rezervace vašeho pokoje se vám zobrazí na obrazovce ihned poté, co dokončíte rezervaci. Zároveň obdržíte potvrzení vaší rezervace e-mailem.

Hodnocení hotelů na základě počtu hvězd je neoficiálním náznakem standardu, který může být stanoven samotným hotelem. Hodnocení zákazníků a hodnocení ze strany ATLANTIS TOUR-4+1 mohou být také použita pro stanovení tohoto hodnocení. Taková hodnocení mohou být analyzována a aktualizována ze strany ATLANTIS TOUR-4+1. Doplňující popisy a informace mohou být poskytnuty samotným hotelem.

Rezervace pouze hotelů pravděpodobně nebudou kryty jakýmkoli způsobem finanční záruky vaší platby nebo odpovědnosti za zámořské plnění (včetně smrti, nemoci nebo zranění), pokud to není výslovně uvedeno ve všeobecných podmínkách poskytovatele. Vždy byste měli zkontrolovat podmínky poskytovatele a ujistit se, že jste si pokrytí těchto rizik adekvátně pojistili.

ČÁST C – ÚČINNÁ PRO REZERVACE JEDNOTLIVÝCH ZÁJEZDOVÝCH PRODUKTŮ

Můžete si chtít zakoupit oddělené lety, hotel, půjčení vozu, transferové služby nebo další služby na našich stránkách. Když si vytváříte svojí dovolenou tak, že přidáváte samostatně jednotlivé komponenty, abyste vytvořili zmíněnou rezervaci, nejedná se o balíček, a tudíž nejste chráněny úpravou balíčků (viz výše uvedená část B).

Stanovení ceny

Cena vašeho potvrzeného balíčku a hlavní rezervace se může v každém okamžiku měnit vzhledem ke změnám nákladů na dopravu, jako je například palivo, ale i dalších nákladů aerolinek, které jsou součástí našich smluv s aerolinkami (a jejich zástupci), operátory a dalšími poskytovateli dopravy; a vzhledem ke změnám směnného kurzu, který byl použit pro kalkulaci vašeho zájezdu a sazeb, poplatků, daní a pokut, které jsou za služby účtovatelné, jako jsou daně spojené s přistáním na letištích a naloděním/vyloděním v přístavech, přičemž to vše může mít za následek změnu ceny vaší dovolené.

Změny vaší rezervace

Informujeme vás o všech relevantních změnách podmínek vaší rezervace při jejím odeslání. Pokud se relevantní podmínky změní poté, co jste rezervaci již provedli, informujeme vás o tom, jak jen to bude možné, a to vždy před vaším odjezdem. Takové případně změny mohou zahrnovat:

 1. Změna letiště odletu
 2. Změna destinace
 3. Změna vašeho odletu nebo času příletu do destinace o více než 12 hodin
 4. Pokud snížíme úroveň vašeho ubytování
 5. Pokud nebude po delší dobu vaší dovolené k dispozici plavecký bazén a přímo v ubytovací kapacitě nebo v jejím okolí není alternativní bazén k dispozici.

 

Pokud nepřijmete významnou změnu, o které budete před vaším odjezdem informování, nabídneme vám alternativní zájezd se stejným nebo podobným standardem a hodnotou bez dalších poplatků, pokud je takový zájezd dostupný, nebo zájezd s nižší hodnotou. Ve druhém případě vám vrátíme finanční prostředky dle rozdílu v ceně. Pokud takovou alternativu neakceptujete, můžete si zvolit, zda si rezervujete jiný zájezd z naší dostupné nabídky. Jakýkoli cenový rozdíl bude vyrovnán, což znamená, že pokud bude mít nová volba nižší hodnotu, než původní rezervace, bude vám rozdíl vrácen, nebo budete muset v opačném případě rozdíl doplatit. Alternativně si můžete zvolit, že bude váš zájezd zrušen a vy obdržíte zpět veškeré vaše finanční prostředky, které jste nám za konkrétní rezervaci zaplatili, a to s výjimkou jakýchkoli poplatků za změny, ke kterým u rezervace došlo před jejím zrušením. Zvážíme odpovídající úhradu příslušného již zaplaceného pojistného, pokud nám dodáte dokumentaci, ze které bude vyplývat, že nemůžete pojistné získat zpět, nebo pojistku jinak využít.
Když zrušíme vaší rezervaci

Snažíme se poskytnout vám takovou dovolenou, jakou jste si rezervovali. Pokud nicméně včas nezaplatíte doplatek celkové ceny vaší rezervace, můžeme jí zrušit. Vyhrazujeme si právo zrušit vaší rezervaci za jakýchkoli okolností. Pokud zrušíme vaší rezervaci, můžete si zvolit, zda přijmete proplacení vašich finančních prostředků, nebo zda si rezervujete náhradní zájezd z naší nabídky se stejným nebo podobným standardem a hodnotou, pokud je dostupný. Pokud si zvolíte tuto variantu, pak podmínky vaší dovolené zůstanou nezměněné a budou se vztahovat na vaší novou rezervaci. V každém případě poskytneme odpovídající kompenzaci a vrátíme vám cenový rozdíl mezi původní a náhradní rezervací nižšího standardu a hodnoty. Vaší rezervaci nezrušíme v období osmi a méně týdnů před odletem, pokud není zrušení nezbytné vzhledem k okolnostem popsaným v části „Okolnosti mimo naší kontrolu“ (výše).

Zrušení a změny

Pokud si přejete zrušit vaší rezervaci

Stránka zatím neposkytuje možnost měnit nebo rušit vaší rezervaci (rezervace) online. Pokud tak chcete učinit, musí nám hlavní osoba zaslat email, případně kontaktovat tým našeho zákaznického servisu se všemi žádostmi a požadavky. Vaše výpověď bude účinná pouze tehdy, pokud nám bude doručena v písemné podobě. Jelikož nám zrušení vašeho zájezdu způsobí další náklady, budete nám muset uhradit příslušné storno poplatky až do maximálně výše, která je uvedena v tabulce níže (Popsané storno poplatky jsou vypočítány na základě celkových nákladů splatných osobou, která ruší rezervaci, bez pojistných a poplatků za změny, které se nevrací osobě, která ruší rezervaci).

Prosíme, berte na vědomí, že některé zájezdy nemohou být po jejich potvrzení měněny a z tohoto důvodu jakákoli jejich změna nebo zrušení může mít za následek storno poplatek až ve výši 100% z ceny takové části zájezdu vedle níže uvedeného poplatku. Pokud důvod vašeho zrušení rezervace je kryt dle podmínek vašeho pojištění, můžete být oprávněni požadovat zpětnou úhradu těchto poplatků. Storno poplatky odečteme od jakýchkoli částek, které jste nám již zaplatili. Náš přátelský tým zákaznického servisu se bude snažit celý storno proces maximálně zjednodušit.

Doba před odletem, kdy je výpověď doručena Procento z celkové ceny rezervace
56 dnů nebo více 65%
40 dnů nebo více 70%
28 dnů nebo více 80%
15 dnů nebo více 90%
14 dnů nebo méně 100%

Pokud si přejete změnit vaši rezervaci

Pokud si přejete změnit vaši rezervaci jakýmkoli způsobem, budeme se maximálně snažit vás ubytovat. Nemůžeme nicméně garantovat, že to budeme schopni realizovat, jelikož plnění upravených žádostí se odvíjí od dostupnosti v okamžiku takové žádosti. Prosíme, berte na vědomí, že změny naplánovaných letenek jsou obvykle velmi omezené. Pokud budeme schopní změnu realizovat, budeme požadovat úhradu poplatků za jakékoli další služby, vybavení nebo jiné měněné položky dle ceny v den, kdy bude uvedená změna účinná. Pokud dojde ke změně vaší rezervace, může být jakákoli sleva, kterou jste získali při potvrzení původní rezervace, upravena nebo snížena. Pokud už jste uhradili doplatky za příslušné ubytování v okamžiku, kdy jste se rozhodli změnit členy vaší skupiny, kteří jsou uvedeni v rezervaci, může být požadována úhrada dalších poplatků a vy můžete přijít i o výhodu v podobě jakékoli slevy na kojence nebo dítě, ale i na jiný poplatek spojený se skupinou. Prosíme, berte na vědomí, že jakákoli změna data odletu, letiště, dopravy, destinace, ubytování nebo délky zájezdu se bude týkat všech členů skupiny, kteří jsou uvedeni v rezervaci.

Naše odpovědnost za vaší rezervaci jednotlivých zájezdových produktů

 1. Máme povinnost vybrat poskytovatele služeb, kteří budou společně s námi realizovat vaší rezervaci s rozumnou zručností a péčí. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, neneseme žádnou odpovědnost za samotné poskytnutí služeb kromě případů, kde je prokázáno, že jsme porušili povinnost, což vám způsobilo škodu. Tudíž za předpokladu, že jsme vybrali poskytovatele s rozumnou péčí a zručností, nebudeme odpovědní za cokoliv, co se vám při poskytování předmětných služeb přihodí, ale ani za žádné jednání či opomenutí poskytovatele, jeho zaměstnanců nebo zástupců.
 2. Nebudeme odpovědní a nebudeme vám vyplácet jakoukoli kompenzaci za zranění, nemoc, smrt, ztrátu, škodu, výdaje nebo další nároky, pokud mají původ v:-
  1. jednání (ch) a/ nebo opomenutí (ch) dotčené osoby (osob);
  2. jednání (ch) a/ nebo opomenutí (ch) třetí strany nespojené s poskytováním sjednaných služeb, které byly nepředvídatelné a nevyhnutelné; nebo
  3. neobvyklých nebo nepředvídatelných okolnostech, které nemůžeme my ani poskytovatel (é) kontrolovat, a jejichž následkům se nedalo vyhnout ani s vynaložením veškeré rozumné péče;
  4. události, kterou jsme ani my a ani poskytovatel nemohli s veškerou rozumnou péčí předpokládat, nebo jí předejít.
 3. Omezujeme rozsah kompenzace, kterou můžeme uhradit, pokud budeme shledání odpovědnými dle tohoto odstavce:
  1. za ztrátu a/nebo poškození jakéhokoli zavazadla nebo osobního vlastnictví a peněz, pokud je předpokládáno, že na ztráty tohoto druhu budete mít sjednáno odpovídající pojištění;
  2. za nároky nespadající pod 3(i) výše, které nezahrnují zranění, nemoc nebo smrt, je maximální částka, kterou budeme hradit ve vztahu k těmto nárokům, dvojnásobek ceny zaplacené celkem dotčenou osobou (osobami) nebo jejím jménem. Tato maximální částka bude splatná pouze tehdy, pokud se všechno pokazilo a vy nebo vaše skupina jste nezískali z rezervace naprosto nic.
  3. za nároky ve vztahu k mezinárodnímu cestování letecky nebo lodí, či pobytu v hotelu bude rozsah naší odpovědnosti ve všech případech omezen, jako kdybychom byli dopravci dle příslušných úmluv, které zahrnují Varšavskou/Montrealskou úmluvu (cestování letecky); Aténskou úmluvu (cestování po moři); Bernskou/COTIF úmluvu (ve vztahu k cestování vlakem) a Pařížskou úmluvu (ohledně sjednávání hotelu). Můžete požadovat kopie těchto úmluv v našich kancelářích. Prosíme, kontaktujte nás. Dále souhlasíte s tím, že vlastní podmínky přepravy provozujícího dopravce nebo přepravní společnosti se budou během cesty vztahovat i na vás. Když pro vás připravujeme dopravu, spoléháme se na všeobecné podmínky obsažené v těchto mezinárodních úmluvách a ve zmíněných přepravních podmínkách. Berete na vědomí, že všechny tyto všeobecné podmínky obsažené ve zmíněných přepravních podmínkách tvoří součást vaší smlouvy s námi, ale také s přepravní společností, a že tyto přepravní podmínky jsou součástí smlouvy již pouhým odkazem na ně ve smlouvě.
 4. Za jakýchkoli okolností, kdy je vám přepravce odpovědný ve smyslu Nařízení odepření nástupu na palubu z roku 2004, je odpovědnost, kterou vůči vám můžeme mít dle smlouvy s vámi, a která vyplývá ze stejných skutečností, omezena na odškodnění poskytnuté dle zmíněného nařízení, jako kdybychom (pouze pro tento účel) byli dopravcem. Při realizaci jakékoli platby jsme oprávněni odečíst jakékoli částky, které jste obdrželi, nebo jste oprávněni obdržet od poskytovatele dopravy nebo hoteliéra ve vztahu k předmětné stížnosti nebo nároku.
 5. Naší odpovědnost dle tohoto článku přijmeme pouze za podmínky, že jakýkoli nárok oznámíte nám a našemu poskytovateli (poskytovatelům) přesně v souladu s procedurou týkající se stížností, která je v těchto podmínkách uvedena. Jakmile dojde k jakékoli platbě, musí osoba (osoby), která jí přijímá (a její rodič nebo zástupce, pokud je mladší 18 let), na nás nebo naše pojistitele převést veškerá práva vůči jakékoli třetí straně a zároveň musí poskytnout nám nebo našim pojistitelům veškerou součinnost, kterou můžeme rozumně požadovat.
 6. Berte na vědomí, že nemůžeme přijmout každou odpovědnost za každou škodu, ztrátu nebo výdaje a další sumy, u kterých jsme dle informací týkající se vaší rezervace a nám poskytnutých z vaší strany před jejím potvrzením nemohli předpokládat, že by vám mohly vzniknout, pokud porušíme naší smlouvu s vámi.
 7. Nepřijmeme odpovědnost za služby nebo vybavení, které netvoří část naší dohody, nebo které nejsou námi inzerovány. Jedná se například o jakékoli exkurze, které si na zájezdu objednáte, nebo jakékoli služby nebo vybavení, na kterých jste se dohodli s vaším hotelem nebo jiným poskytovatelem.

Chování při cestování

Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí vás za zákazníka, ale i odmítnout pokračování spolupráce s vámi, pokud se budete chovat rušivě, budete svým chování neodůvodněně rušit ostatní cestující, budete svým chováním představovat riziko nebo budete násilní vůči našim zaměstnancům nebo zástupcům v Rakousku, České republice, Arménii či v samotném rezortu a to telefonicky, písemně nebo osobně. Pokud si kapitán letu nebo výletní lodi nebo zaměstnanci jakéhokoli našeho resortu budou myslet, že je rušíte, nebo že trpíte nakažlivou nemocí, mohou odmítnout pokračování vašeho zájezdu, nebo mohou omezit váš pohyb na palubě, případně vás vysadit z lodi či letadla. Pokud nebudete mít povoleno nastoupit na palubu vašeho letadla odlétajícího z odletového letiště vzhledem k rušivému chování, budeme vaší rezervaci považovat za zrušenou z vaší strany od okamžiku takového chování. V takovém případě po vás budeme požadovat plnou úhradu storno poplatků. Pokud k uvedenému chování dojde v zámoří, budete odpovědní za zařízení svého vlastního návratu, ale také návratu členů vaší skupiny, kteří nebudou schopni, nebo nebudou chtít cestovat bez vás do místa svého bydliště. Pokud budete vykázáni z přepravy vzhledem k rušivému chování nebo vzhledem k faktu, že jste pod vlivem alkoholu nebo drog, bude vaše aerolinka oprávněna postoupit vaše detaily, ale také datum odmítnutí dalším aerolinkám. V takovém případě pro vás může být následně složité rezervovat jiné letenky. V žádné z výše uvedených situacích vám nebudeme hradit jakoukoli kompenzaci a vyhrazujeme si právo požadovat po vás úhradu jakýchkoli výdajů, které vznikly v souvislosti s vaším chováním, např. náklady na přesměrování trasy letadla nebo lodě, abyste mohli být vykázáni z paluby. Není vyloučeno ani zahájení trestního řízení.
Ochrana a bezpečnost dat ATLANTIS TOUR-4+1

Uchování uživatelských dat a informací v tajnosti je pro ATLANTIS TOUR-4+1 tou nejvyšší prioritou. Naše zásady ochrany informací jsou nastaveny v naprostém souladu s právními pokyny a požadavky. Abychom mohli chránit vaše data před záměrnou nebo náhodnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, implementujeme striktní technologická a organizační bezpečnostní opatření. Tato opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým pokrokem.
Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, kterými lze určit vaší identitu. To zahrnuje informace, jako je vaše jméno, ale i adresa, PSČ, telefonní číslo a vaše IP adresa, pokud dojde k rezervaci. Vaše IP adresa je ukládána pro vaši ochranu před podvodnými rezervacemi.
Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat všechny nebo některé z následujících informací, které se týkají vás nebo dalších členů skupiny:

 • jména a kontaktní informace (adresy) včetně telefonního čísla a emailové adresy;
 • podrobnosti o kreditní/debetní kartě či jiné platbě (včetně čísla karty, jména držitele, data platnosti);
 • speciální požadavky, jako jsou ty týkající se jakéhokoli postižení nebo zdravotního stavu, které mohou ovlivnit zvolený zájezd;
 • stravovací omezení (což může odhalit vaše náboženské vyznání).

Jste odpovědní za zajištění toho, že ostatní členové vaší skupiny budou seznámeni s obsahem těchto zásad a dají souhlas k vašemu jednání jejich jménem při jakémkoli jednání s námi. Některé informace, které shromažďujeme (například ty, které se týkají zdraví a vyznání), mohou být označeny za „citlivé osobní informace“ dle platného zákona na ochranu osobních údajů České republiky. Shromažďujeme je, abychom mohli uspokojit vaše potřeby a jednat ve vašem zájmu, přičemž takové citlivé osobní informace přijmeme pouze za předpokladu, že od vás obdržíme pozitivní souhlas. O tento souhlas požádáme, když to bude potřeba.

Co uděláme s informacemi o vás?

Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou chráněny v pleném rozsahu dle zákona na ochranu osobních údajů České republiky. Abychom mohli dokončit rezervace, které učiníte prostřednictvím našich webových stránek, musíme vaše informace předat příslušnému smluvnímu partnerovi (např. aerolinky, provozovatelé zájezdů, půjčovny aut, poskytovatelé dalších služeb apod.), který se může nacházet mimo Českou republiku.

Lety v USA

Vzhledem k právním předpisům USA na ochranu před terorismem jsou aerolinky právně zavázané sdílet informace o jakémkoli pasažérovi a jeho rezervaci s imigračními orgány před příletem do USA. Není možné vstoupit do USA bez toho, aby se příslušné orgány dozvěděly tyto informace.

Osobní údaje mohou být také použity pouze pro účely zasílání newsletterů, využívání funkce „wish list“ (seznam přání), následné kontaktování při zrušených rezervacích a pro shromažďování zpětné vazby zákazníků našich služeb. Přímý kontakt s použitím osobních informací tak může být ze strany ATLANTIS TOUR-4+1 iniciován s ohledem na:

 1. Newsletter ATLANTIS TOUR-4+1, kdy ATLANTIS TOUR-4+1 shromažďuje emailové adresy osob, které o newsletter požádají. Za účelem poskytování těch nejlepších nabídek našim zákazníkům mohou obdržet i newsletter od našich partnerů SATURN Reisebüro a ATLANTIS TOUR. Pokud se chce zákazník odhlásit od odběru newsletteru, stačí použít odkaz v takovém newsletteru uvedený, zaslat email na ATLANTIS TOUR-4+1, nebo telefonicky kontaktovat centrum služeb.
 2. Průzkumy spokojenosti zákazníků

Po rezervaci u ATLANTIS TOUR-4+1 by centrum služeb ATLANTIS TOUR-4+1 rádo použilo osobní údaje pro kontaktování příslušného zákazníka a požádalo ho o účast v zákaznickém průzkumu. Kontaktování může být uskutečněno telefonicky nebo emailem. Při odesílání vaší rezervace můžete dát najevo, o jakou formu kontaktování máte zájem. Jakmile jste byli kontaktování, všechny vaše osobní údaje budou trvale smazány.

 1. Zrušené rezervace

Vložením kontaktních údajů zákazník souhlasí s tím, že ho ATLANTIS TOUR-4+1 může kontaktovat v případě, že jeho rezervace je před dokončením zrušena. V takovém případě si může ATLANTIS TOUR-4+1 dočasně uložit vaše jméno, email a telefonní číslo. Osobní údaje jsou pak použity, abyste mohli být kontaktováni emailem a mohlo vám být navrženo dokončení rezervace u ATLANTIS TOUR-4+1. Jakmile je takový návrh realizován, budou všechny vaše osobní údaje trvale smazány.

 

Předání nebo zaslání osobních údajů vládním agenturám a orgánům je možné pouze v přesném souladu s právními předpisy. Vaše údaje nebudou předány nebo prodány třetím stranám (např. pro reklamní účely). ATLANTIS TOUR-4+1 nepoužije vaše údaje pro své vlastní reklamní účely bez vašeho předchozího souhlasu.

Anonymita údajů

Obecné informace (např. počet a trvání návštěvy konkrétních stránek) jsou ukládány, kdykoliv vstoupíte na ATLANTIS TOUR-4+1. Uložená data nejsou osobní a nejsou používána k určení identity. Data jsou používána výhradně pro statistické účely a pro další zlepšování online služeb ATLANTIS TOUR-4+1.

Vyloučení odpovědnosti

Podnikly jsme všechny rozumné kroky pro zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření, abychom mohli chránit vaše údaje. Mimo Českou republiku nemusí být kontrola ochrany údajů tak rozsáhlá, jako je vzhledem k právním předpisům v této zemi. Přenos informací internetem není nikdy naprosto bezpečný. Vylučujeme proto naší odpovědnost za ztrátu osobních údajů při přenosu na webovou stránku.

SSL zabezpečení

Když je odesílána rezervace, veškeré osobní údaje a podrobnosti relevantní pro platbu (např. detaily kreditní karty) jsou bezpečně přenášeny kódovací technologií SSL. Vzhledem k tomu tak nejsou třetí strany schopné přistupovat k vašim údajům během přenosu. Můžete snadno poznat, které stránky jsou zabezpečeny SSL technologií, jelikož jejich URL adresy nebudou začínat obvyklým http://, ale https://.

Souhlas k použití osobních údajů

Rezervací v souladu s těmito rezervačními podmínkami dáváte výslovný souhlas s použitím nám předaných osobních údajů, jak je stanoveno výše, pokud zde není stanoveno jinak. Pokud byste chtěli odmítnout užití vašich zaslaných osobních údajů, jak je stanoveno výše, jste oprávněni nás o tom co nejdříve informovat a to písemně na adrese:

ATLANTIS TOUR-4+1 
Address: Sayat Nova 29, 0001,
Yerevan, Armenia
VAT: 01512696
Telefon: +374 10 547 547
Mobil: :+374 55 547 547
E-Mail: info@atlantistour.am 

Písemně nás můžete požádat o kopii informací, které o vás máme, a opravit jakékoli nepřesnosti ve vašich informacích. Budeme se snažit vám odpovědět během 21 dnů od data žádosti. Můžete se také rozhodnout, že nám neposkytnete některé informace, o které žádáme, nicméně to může mít za následek, že nebudeme schopni zkompletovat váš zájezd.

Zásady odhlášení 

Odběratelé se kdykoliv mohou odhlásit z dalšího odebírání informací od nás. Zároveň vám bude poskytnuta rychlá a snadná možnost odhlásit se z veškeré komunikace. Zašlete nám email do ATLANTIS TOUR-4+1. S cílem zlepšit funkčnost webových stránek používáme různé webové analytické systémy (např. Google Analytics). Ty nám pomáhají s monitoringem počtů otevření a kliků našich komunikací a díky tomu měří a analyzují návštěvy našich webových stránek. Vaší IP adresu nepoužíváme k tomu, abychom vás identifikovali, ale pro sběr dat o využití internetu a prohlížečů.

ATLANTIS TOUR-4+1 se snaží používat své webové stránky za účelem vylepšení příležitostí pro uživatele. ATLANTIS TOUR-4+1 a další integrované stránky třetích stran používají takzvané cookies. Tyto cookies jsou nedílnou součástí prohlížeče a ukládají informace o vašem používání vaší webové stránky ATLANTIS TOUR-4+1 na pevném disku vašeho počítače. Díky tomuto procesu je ATLANTIS TOUR-4+1 schopno rozpoznat váš počítač a tedy i obohatit vaší zkušenost, když znovu navštívíte webové stránky ATLANTIS TOUR-4+1. Použití našich webových stránek je bohužel bez přijetí cookies omezeno. Proto vám doporučujeme, abyste si cookies pro ATLANTIS TOUR-4+1 trvale povolili. Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala automaticky. Ukládání cookies můžete i sami povolit a nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval, když jsou cookies odesílány. Samozřejmě můžete také cookies ze svého pevného disku kdykoliv smazat. Abychom mohli určit chování uživatelů na webových stránkách ATLANTIS TOUR-4+1, analyzujeme, jak se zákazníci na naše webové stránky dostávají. Tyto informace se shromažďují prostřednictvím cookies. Při tomto průzkumu nicméně nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (kterými by bylo možné odvodit vaší identitu). Tento anonymní přístup zajišťuje, že není možné přiřadit chování uživatele ke konkrétní osobě.

Co jsou cookies?

Cookie je pouze textový řetězec s informací, který webová stránka uloží jako cookie soubor vašeho prohlížeče na pevný disk vašeho počítače, díky čemuž si webová stránka může pamatovat, kdo jste. Cookies obvykle obsahují jméno domény, ze které byla cookie získána, „životnost“ cookie, hodnotu a obvykle náhodně vygenerované unikátní číslo. Na těchto webových stránkách se používají dva druhy cookies – cookies pro danou session, které jsou pouze dočasné a ve vašem prohlížeči zůstávají pouze do doby, než web opustíte, a trvalé cookies, které zůstávají ve vašem počítači jako cookie soubor mnohem déle (konkrétní doba se odvíjí od životnosti dané cookie).

Cookies nám umožňují získávat informace týkající se uživatelů našich stránek, což nám samozřejmě pomáhá stránky vylepšovat a upravovat naše služby dle konkrétních potřeb. Můžeme shromažďovat informace, jako je vaše IP adresa, online aktivita a podrobnosti o webovém prohlížeči a online aktivitě. Nebudeme nicméně shromažďovat nebo ukládat jakákoli hesla nebo jiná vysoce citlivá data.

Používáním našich stránek prohlížečem, který má nastaveno přijímání cookies, souhlasíte s tím, že budeme cookies a další technologie popsané v těchto zásadách používat, přičemž můžeme přepokládat, že chcete využít naše produkty a služby.

Nastavení prohlížeče: Většina prohlížečů umožňuje návštěvníkovi ovládat, zda prohlížeč bude přijímat cookies, nebo je bude odmítat, či bude informovat návštěvníka pokaždé, když je cookie odeslána. V nastavení vašeho prohlížeče si můžete cookies zakázat, nicméně takový krok bude mít za následek omezení funkcí, které jsou na našich stránkách, ale i na většině dalších stránek, které používají cookies, návštěvníkům k dispozici. Na našich webových stránkách používáme následující druhy cookies:

Kategorie 1: výhradně nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné, abyste se mohli na webových stránkách pohybovat a využívat jejich funkce, jako je přístup do zabezpečených sekcí webu. Bez těchto cookies nemohou být služby, o které jste žádali, tedy například nákupní košík nebo elektronická fakturace, využívány.

Kategorie 2: výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, tedy například o tom, jaké stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji a zda se jim na webových stránkách zobrazují chybové hlášky. Tyto cookies neshromažďují informace, které by mohly návštěvníka identifikovat. Veškeré informace, které tyto cookies shromáždí, jsou souhrnné, a proto anonymní. Jsou používány pouze ke zlepšování fungování webu. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme tyto cookies ve vašem zařízení ukládat.

Podrobnější informace

Pokud se chcete o cookies dozvědět podrobnější informace, prosíme, navštivte web www.allaboutcookies.org.

Newsletter SATURN Reisebüro

Pouze uživatelé, kteří se přihlásí k odběru našeho newsletteru, takovou službu obdrží. Jakékoli informace, které získáme během rezervačního procesu, nepoužíváme k zasílání newsletterů. Pokud u ATLANTIS TOUR-4+1 registrujete vaší emailovou adresu, použijeme vaší adresu výhradně pro tuto službu. Od této služby se můžete kdykoliv odhlásit.

Odkazy na jiné weby

Naše online služba obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů nezahrnují další poskytovatele nebo jejich služby. Nemůžeme ovlivnit standardy a zásady ochrany osobních údajů externích stránek a nejsme odpovědní za správnost, aktuálnost nebo úplnost informací, které poskytují.

Filozofie naší společnosti

Všechny žádosti a rezervace jsou zpracovávány týmem zákaznické služby. Aerolinky, hotely, půjčovny a další poskytovatelé služeb obdrží vaše informace pouze, pokud je to nezbytné ke zpracování vaší rezervace. Samozřejmě obdrží pouze informace, které jsou požadované pro přesné a sjednané zpracování vaší rezervace.

Aktualizace a změny

Jelikož se naše zásady ochrany mohou měnit vzhledem k vývoji právních předpisů, doporučujeme vám si je čas od času přečíst, abyste si uvědomili změny týkající se toho, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Jakékoli změny těchto zásad budou zmíněny na našich webových stránkách.